Kinh nghiệm đi chơi khu du lịch sinh thái Déjà vu Huỳnh Kha năm 2021

Trong những năm gần đây thì ngày càng phát triển đánh dấu một bước chuyển mình trong ngành dịch vụ tại địa phương. Một điểm du lịch mới nổi, mới mở, mới khai trương tại Trà Vinh nhưng nhận được nhiều sự quan tâm lớn đó chính là khu du lịch sinh thái Huỳnh Kha. Cùng...
banner